Online Psikolog

Bu yazıda online psikolog, online psikolog tavsiye konularına değinilecektir.

Son yıllarda internet dünyasında yaşanan gelişmeler her alanda olduğu gibi psikolojik destek alanında da etkisini göstermektedir. Klasik uygulamalar psikologlar yüz yüze görüşmeler yaparak danışanlarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Psikolog ofisinde bir psikologla karşı karşıya olmanın terapi sürecine getirdiği çok önemli avantajlar bulunmaktadır. 

Ancak günümüzde internetin yaygın bir şekilde kullanılışı psikolog desteği almak isteyen kişilere önemli bir imkân sunmaktadır. Online psikolog desteği, belli nedenlerle psikolojik destek almayan kişiler için özellikle son zamanlarda aranan bir hizmet haline gelmiş bulunmaktadır.

Özellikle yurt dışına bakıldığında online psikolog desteğinin yaygınlaştığı, belli sorun alanlarında oldukça işlevsel bir şekilde bireylere yardımcı olduğu görülmektedir. İnternette online psikolog tavsiyesi arayan kişilerin online psikolog desteğinin yararlı olup olmayacağı konusunda şüpheleri olduğu, hatta bizzat görüşme yaptığım bireylerin ön görüşmelerde bu şüphelerini dile getirdikleri görülmektedir. İnsanlar sorunlarına çare ararken, yardımı olmayacak olan bir yola başvurarak, başlarına yeni bir dert açmak istememekte son derece haklılar.

Bu noktada dile getirilmesi gereken en önemli husus, online psikolog desteğinin her psikolojik sorunda işlevsel olarak kullanılmasının mümkün olmadığı hususudur. Kişilik problemleri, travmalar gibi sorun alanlarında psikolog desteği çok daha uzun süreli olabilmekte ve çözümler daha yavaş ve hassas bir şekilde ilerlemektedir. Burada yüz yüze psikolog desteği ön plana çıkmaktadır. 

Online Psikolog Desteği Hangi Alanlarda Etkilidir?

Ancak akut olarak ortaya çıkan, stres, karar verme zorlukları, ilişki problemleri, çocuklarla ilgili danışmanlık alanı, evlilik sorunları, boşanma danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık, depresyon, cinsel sorunlar gibi alanlarda online psikolog desteği etkin olarak kullanılabilmektedir.

Ayrıca hizmet alanlarından bağımsız olarak belli durumlardaki kişiler için de online psikolog görüşmeleri oldukça pratik olabilmektedir. Örneğin yaşadığı şehirde psikolog desteğine ulaşamayan veya kendi şehri küçük olduğundan bir psikologla görüşme yapmaktan çekinen, işi nedeniyle çalışma saatlerinde bir psikoloğun ofisine gidemeyen kişiler için online psikolog görüşmesi bir hizmet türüdür. Tüm bunların yanında online psikolog desteği yüz yüze desteğe göre oldukça ekonomik bir psikolojik destek türüdür. Öyle ki, online görüşme ile yüz yüze görüşmenin bir saati için verilen ücret karşılığında online olarak iki görüşme yapılması mümkün olabilmektedir. 

Online Psikolog Desteği Etkili midir?

Online psikolog desteği danışanların kendi ev veya iş ortamlarından sürece katılmalarını mümkün kılması nedeniyle ilk görüşmede belli bir rahatlığı da beraberinde getirmektedir. Yüz yüze görüşmelerde çoğu zaman danışanlar sürecin nasıl ilerleyeceği, tanımadığı bir insanla bir odada nasıl paylaşımda bulunacağı, nereden başlayacağı konularında tereddütler yaşamaktadır. Online psikolog desteği kişilerin kendilerini güvende ve rahat hissettikleri ortamda gerçekleşmesi nedeniyle, ilk görüşmede yaşadıkları güvensizlik ve çekimserliğin azalması gibi bir avantajı da içermektedir. Yabancı bir ortama alışmakla vakit kaybetmeden direk olarak sorununu paylaşmaya başlamaları açısından online psikolog desteği önemli bir hizmet durumundadır. 

Online Psikolog Desteği Kaç Seans Sürmektedir?

Online psikolog seanslarının toplam kaç seans süreceği sorusunun standart bir cevabı bulunmamaktadır. Yüz yüze görüşmede olduğu gibi sorun alanlarına ve sorunun derinliğine bağlı olarak seans sayıları değişmektedir. Görüşme sayısı ortalama olarak 4-5 seansla 15 seans arasındadır. Ancak danışmanlık veya bilgi almak gibi taleplerde 1 ya da 2 görüşme de yeterli olabilmektedir. 

Online Psikolog Görüşmesinde Gizliliğimi Nasıl Sağlarım?

Online görüşmeler yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi gizlilik esasına göre yürütülmektedir. Görüşmelerin online bilgisayar ve kameralar karşısında yapılıyor olması belli tehlikeleri de barındırmaktadır. Bu nokta da ilk etapta görüşme yapan terapistin gizlilik beyanında bulunması gerekmektedir. Danışanın izni ve bilgisi olmaksızın görüşmelerin hiçbir şekilde kayıt altına alınmayacağı görüntü kaydı, mail vb yolla danışana iletilmelidir. Ayrıca görüşme yapılan programın otomatik olarak görüntü ve sesleri kaydetmediği, bir gizlilik politikası olduğundan emin olunmalıdır. Karşılıklı olarak gizlilik beyanı yapıldıktan sonra sürece başlanması danışanın ilerde görüşmelerde gizlilik esasının ihlal edilmesi durumunda hukuki olarak hakkını arayabilmesini kolaylaştıracaktır. 

Online Psikolog Randevusu

Online psikolog desteği almak istiyorsanız, ön görüşme ve randevu için bana ulaşabilirsiniz.