Online Terapi

online terapi

Online terapi dendiğinde, psikoterapistlerin yüz yüze görüşme imkanı bulamayan danışanlarla, internet üzerinden yaptıkları görüşmeler anlaşılmaktadır.

İnternet üzerinden psikolojik destek almak son zamanlarda oldukça yaygın bir hizmet haline geldi. Özellikle koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın eve kapandığı dönemde her türlü hizmet internet üzerinden verilmeye başlandı. Psikoterapi açısından bakıldığında daha önce de internet üzerinden online terapi yapıldığını görmekteyiz.

Özellikle yurt dışında online terapi oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Online psikoterapi desteğinin en kullanışlı yanı, özellikle küçük şehirlerde ve yurt dışında yaşayanların psikoterapi hizmetinden yararlanması olarak karşımıza çıktı.

Online Terapi Faydalı Olur mu?

Online terapi kronik, ağır ve travmatik yaşantılara sahip danışanların dışındaki bir çok kişiye faydalı olabilmektedir. Hatta sorunu kronik olan danışanlarda bile, yüz yüze yapılan seansların arasında ve sonrasında terapisti ile görüşmek için online psikolojik destek yararlı olabilmektedir.

Bazı terapistler yaptıkları görüşmelerin öncesinde veya psikolojik danışma sürecinde danışanlarına bazı form ve ölçekler doldurturlar. İnternet bu ölçek ve testlerin doldurulmasında da önemli bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Online terapi yoluyla veya mail yoluyla doldurulan formlar, görüşme yapılan terapiste gönderilerek, ölçek ve testlerden elde edilecek önemli bilgiler de elde edilmiş olmaktadır.

Online psikoterapi özellikle ihtiyaç duyulan her zaman ve her mekanda görüşme yapılabilmesi açısından da önem arz etmektedir. Kalabalık şehirlerin trafiği, iş ve görüşme saatlerini ayarlamada yaşanan zorluklar, iş yerinden izin almalar ve geç kalınan randevular online psikolojik danışma hizmetini alırken önemini yitirmektedir.

Online Terapist Seçerken Neye Dikkat Etmeliyim?

Online terapist yüz yüze görüşme yapan psikoterapisttir aynı zamanda. O nedenle yüz yüze görüşme yapılacağı zaman hangi kriterlere göre terapist seçiliyorsa, online psikoterapi hizmeti sunan uzman seçerken de aynı kriterlere dikkat edilmelidir.

Alınan eğitim, tecrübe, mümkünse ve eğer ilgileniliyorsa uyguladığı metoda ilişkin bilgi alınmalıdır.

Hatta telefonla kısa bir öngörüşme yapmak faydalıdır. Yapılacak olan öngörüşme psikolojik danışma sürecinin nasıl geçeceğine ilişkin ve nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bilgi verecektir.

Yurtdışında Yaşıyorum, Terapist Bulamıyorum

Yurtdışında yaşayan Türklerin yaşadıkları sorunlardan biri de aynı kültürden terapist bulma zorluğudur. Önemli sayıda Türk yurt dışında yaşamaktadır. Yaşamın normal akışında yaşabilecek sorunlarla karşılaşıldığında görüşme yapılacak uzman terapist bulma ihtiyacı yurtdışında da önemli bir ihtiyaçtır.

Psikoterapist illa aynı kültürden olmak zorunda mıdır? Bu önemli bir sorudur.

Aynı kültürden olan terapist danışanını daha kolay anlayabilmekte ve onunla daha kolay empati kurabilmektedir. Bu farklı kültürden bir terapistin onu anlayamayacağı anlamına gelmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar danışanların kendileri ile aynı kültürden olan terapistlerle görüşmek istediklerini göstermektedir.

Online terapi hizmeti yurt dışında yaşayan Türkler için de faydalı olabilmektedir. Aradaki mesafelere rağmen internet üzerinden sağlanacak görüşmelerle online terapi hizmetinden yararlanılabilmektedir.

Online Terapist Randevusu

Online terapi desteği almak istiyorsanız, ön görüşme ve randevu için görüşebiliriz.